Szkoła obecnie mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy został wybudowany przez władze niemieckie w 1879 roku i uczyli w nim wówczas nauczyciele niemieccy. Po pierwszej wojnie światowej, w 1920 roku pierwszym kierownikiem szkoły w Wysinie był Jakub Czapiewski, później funkcję tą objął emerytowany oficer Legionów Piłsudskiego - Leon Schutz. Chociaż nosił nazwisko niemieckie, był wielkim patriotą organizującym szereg uroczystości patriotycznych w Wysinie. Dlatego też we wrześniu jako pierwszy mieszkaniec Wysina został aresztowany i zamordowany przez Niemców w lasach koło Skarszew. Po drugiej wojnie światowej szkoła mieściła się dalej w tym samym budynku i wówczas kierownikiem najpierw 7 -klasowej, a później 8 -klasowej szkoły podstawowej został, działający w tajnym nauczaniu w czasie wojny, nauczyciel Władysław Leik. Budynek szkoły został przebudowany w 1961 roku i dostosowany do ówczesnych potrzeb, a w 1965 roku przekazany został do użytku drugi budynek szkolny tzw. pawilon. Po przejściu Władysława Leik na emeryturę dyrektorem został Jan Brzoskowski. Funkcję tą pełnił do 1981 roku, kiedy to przeprowadził się do Hornik. W latach 1981 - 2003 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysinie był Wojciech Borzyszkowski. A od roku szkolnego 2003/2004 najpierw jako pełniąca obowiązki, później jako dyrektor przewodzi szkole Ewa Filipska. W 1997 roku powstała pracownia komputerowa, od 2000 roku szkoła nosi imię Księdza Józefa Sobisza. W latach 2004 - 2005 dwa budynki szkolne zostały wyremontowane. Dzisiaj dzieci uczą się w kolorowych klasach. W latach 2011-2016 dyrektorem szkoły był Karol Ducher.Od września 2016 roku szkołą kieruje Gerard Pobłocki.