Wszystkie dzieci są nasze i te w mieście i na wsi,
Wszystkie winny mieć jednakowe szanse rozwoju swoich umiejętności.
Wspierając naszą inicjatywę i pokonywanie trudności,
Skracasz drogę naszych dzieci do równości.

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na STOWARZYSZENIE MAŁEJ SZKOŁY W WYSINIE, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

  • 124. Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE MAŁEJ SZKOŁY W WYSINIE
  • 125. Numer KRS: 000022187
  • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • 129. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego

W dobie wielkich przemian społecznych, gospodarczych i politycznych w naszym kraju niestety zapomina się o oświacie, zwłaszcza o małych wiejskich szkołach. Zdając sobie sprawę z rangi kształcenia naszych dzieci, z wpływu właściwej edukacji na ich życie, a w efekcie na wykształcenie prawego i kompetentnego członka społeczeństwa, założyliśmy stowarzyszenie, którego naczelnym celem jest ulepszenie pracy szkoły w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Pozyskiwane przez nas fundusze przeznaczone będą głównie na zajęcia dodatkowe dla uczniów, na pomoce naukowe oraz na zakup nowoczesnego sprzętu który wprowadzi naszą szkołę w XXI wiek. Stowarzyszenie Małej Szkoły w Wysinie w dniu 26.11.2004 roku zostało zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000022187 poz.1 i uzyskało status organizacji pożytku publicznego .

Dziękujemy wszystkim, którzy wykażą zrozumienie i udzielą wsparcia naszej wiejskiej szkole,
a tym samym dzieciom, które tak jak i inne chciałyby uczyć się w e właściwych warunkach, w swoim środowisku lokalnym.

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.
Baza Organizacji Pożytku Publicznego, w której można zweryfikować, czy dana organizacja ma status OPP znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwość.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nowość!
W zeznaniach podatkowych za 2008 została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).
Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307, oraz w bloku P - rubryki 309, 310
PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107, oraz w bloku O - rubryki 109, 110
PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126, oraz w bloku I - rubryki 128, 129
PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60, oraz w bloku H - rubryki 62, 63
PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131, oraz w bloku N - rubryki 133, 134

Przykładowo:
Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na STOWARZYSZENIE MAŁEJ SZKOŁY W WYSINIE, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

124. Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE MAŁEJ SZKOŁY W WYSINIE

125. Numer KRS: 000022187

126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

129. Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “cel szczegółowy 1%”, znajdującej pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
PIT-36 - poz. 309,
PIT-36L - poz. 109,
PIT-37 - poz. 128,
PIT-38 - poz. 62,
PIT-28 - poz. 133.
Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.