Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870),  które wchodzi w życie 26 października, informuję Państwa że:

Stosując się do przepisów prawa od poniedziałku 26 października 2020 postanawia się że:

 • W szkole prowadzone będą naprzemiennie zajęcia w formie asynchronicznej i interaktywnej według zmodyfikowanego planu lekcji,
 • Uczniowie będą korzystali przede wszystkim z aplikacji g suite Classroom i Meet,
 • Uczniowie będą również korzystać z podręczników, ćwiczeń i zeszytów. Jako dodatkowe zadania nauczyciele będą proponować linki stron z filmami instruktażowymi, gotowych nagrań lekcji, zadań z różnych platform edukacyjnych , czy propozycji wydawnictw,
 • Uczniowie którzy nie mogą korzystać z chmury g suite z powodu braku dostępu do Internetu zostaną objęci nauczaniem stacjonarnym z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
 • Będziemy pracować zgodnie ze zmienionym planem lekcji,
 • Materiały do lekcji prowadzonych w formie asynchronicznej będą przesyłane przez nauczycieli, tzn. będziemy przesyłać dla uczniów materiały do pracy dzień przed planowanymi zajęciami asynchronicznymi (np. we wtorek  przesyłamy materiały zgodnie z planem na środę, w środę na czwartek, itd.).
 • Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami jest dziennik elektroniczny.
 • W wyjątkowych sytuacjach wychowawcy i nauczyciele mogą również kontaktować się z uczniami za pomocą komunikatorów lub mediów społecznościowych
 • Proszę mieć na uwadze, że uczeń będzie pracował w większości sam lub przy wsparciu nauczyciela przedmiotu oraz rodziców, w związku z tym ilość materiału musi być na miarę możliwości dziecka. Uczeń powinien otrzymać zadania do wykonana samodzielnie nie więcej, niż na 30 minut samodzielnej pracy (Samodzielne przeczytanie treści w podręczniku, lub film instruktażowy, kilka zadań w ćwiczeniach lub zeszycie).  Lekcja może mieć ciąg dalszy w kolejnym dniu.
 • Ocenianie prac uczniowskich zgodnie z nowym WSO.
 • Nauczanie zdalne rozpoczynamy 26 października.

                                                                                              Z poważaniem:   dyrektor szkoły, mgr Gerard Pobłocki