STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W SZKOLE.

1. Wychowawca/nauczyciel po otrzymaniu informacji, że uczeń ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w szkole, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym, przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.

2. O zgłoszeniu wszawicy, wychowawca/nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW.

3. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzaniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej udziela pomocy rodzicom.

4. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni od zgłoszenia może sprawdzić czystość skóry głowy w danej klasie.

5. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca/nauczyciel lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań, np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.

6. Rodzice powinni wiedzieć, ze kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

 

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870),  które wchodzi w życie 26 października, informuję Państwa że:

Stosując się do przepisów prawa od poniedziałku 26 października 2020 postanawia się że:

 • W szkole prowadzone będą naprzemiennie zajęcia w formie asynchronicznej i interaktywnej według zmodyfikowanego planu lekcji,
 • Uczniowie będą korzystali przede wszystkim z aplikacji g suite Classroom i Meet,
 • Uczniowie będą również korzystać z podręczników, ćwiczeń i zeszytów. Jako dodatkowe zadania nauczyciele będą proponować linki stron z filmami instruktażowymi, gotowych nagrań lekcji, zadań z różnych platform edukacyjnych , czy propozycji wydawnictw,
 • Uczniowie którzy nie mogą korzystać z chmury g suite z powodu braku dostępu do Internetu zostaną objęci nauczaniem stacjonarnym z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
 • Będziemy pracować zgodnie ze zmienionym planem lekcji,
 • Materiały do lekcji prowadzonych w formie asynchronicznej będą przesyłane przez nauczycieli, tzn. będziemy przesyłać dla uczniów materiały do pracy dzień przed planowanymi zajęciami asynchronicznymi (np. we wtorek  przesyłamy materiały zgodnie z planem na środę, w środę na czwartek, itd.).
 • Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami jest dziennik elektroniczny.
 • W wyjątkowych sytuacjach wychowawcy i nauczyciele mogą również kontaktować się z uczniami za pomocą komunikatorów lub mediów społecznościowych
 • Proszę mieć na uwadze, że uczeń będzie pracował w większości sam lub przy wsparciu nauczyciela przedmiotu oraz rodziców, w związku z tym ilość materiału musi być na miarę możliwości dziecka. Uczeń powinien otrzymać zadania do wykonana samodzielnie nie więcej, niż na 30 minut samodzielnej pracy (Samodzielne przeczytanie treści w podręczniku, lub film instruktażowy, kilka zadań w ćwiczeniach lub zeszycie).  Lekcja może mieć ciąg dalszy w kolejnym dniu.
 • Ocenianie prac uczniowskich zgodnie z nowym WSO.
 • Nauczanie zdalne rozpoczynamy 26 października.

                                                                                              Z poważaniem:   dyrektor szkoły, mgr Gerard Pobłocki

 

Szanowni Rodzicei Opiekunowie, Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym,w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu,w atrakcyjny sposób, dzieci ucząsię zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne. W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu,przez12 tygodni,łącznie 44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych, 42porcje mleka i produktów mlecznych. Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki,kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktówi wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste,a w przypadku gdy jest to wymagane,pokrojone i odpowiednio zapakowane.Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne,jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego,produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw(pokrojonych i zapakowanych)lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku,gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwarównież dowspólnego kontynuowaniaw środowisku domowym zdrowe goodżywianiai aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny. Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców,dostępne sąna stronie internetowej Programu:https://www.programdlaszkol.org/. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.